Hoog Risico Honden: kamerbrief

Written by

on

Op 9 november 2018 heeft Minister Carola Schouten de Tweede Kamer met een Kamerbrief geïnformeerd over de recentste ontwikkelingen in de voorgestelde wetgeving over hoogrisico honden.

OhMyDog! heeft het vernomen en het wordt hieronder voor jullie samengevat.

Kortom:

 1. De gemeenten, de politie en de overheid gaan het probleem gezamelijk aanpakken.
 2. Minister Schouten laat een wetenschappelijk gevalideerde risicobeoordelingstest ontwikkelen. Deze zal gebruikt worden om:
  1. Individuele dieren eventueel uit te sluiten van de fokkerij (door castratie/sterilisatie);
  2. Individuele dieren verplicht te laten testen. Bij voorbeeld, bij aankomst van een net aangeschafte hond binnen de gemeente. Het dient om gemeenten te helpen vast te stellen of een dier een verhoogd risico vormt.
  3. Verduidelijking: De testverplichting kan worden opgelegd ongeacht het ras, en de nood ervoor wordt op de individuele hond-eigenaar combinatie gebaseerd, en niet op het ras van de hond (zie Dogzine).
 3. De Minister laat een wetenschappelijk en praktijkgericht rapport door de CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) opstellen om beter inzicht te krijgen in de risicofactoren en momenten.
 4. Vóórdat de Minister toekomstige wetgeving op een lijst zal baseren, laat ze een wetenschappelijk onderbouwde lijst van hoogrisico rassen opstellen. Deze lijst hoort eind 2018 gereed te zijn. Verduidelijking: De lijst zal, in de toekomst, aangepast zijn in verband met de bijtincident cijfers die door het registratie systeem verzameld zullen worden (zie Dogzine).
 5. Er wordt door de politie en een aantal gemeenten aan een pilot voor een nationaal uniform bijtregistratie systeem (TRIAS) begin 2019 gestart.
 6. De Minister overweegt ook het opstellen van een DNA-databank. De doelen hiervan worden niet verder gespecificeerd.
 7. De Minister heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar socialisatie binnen de verschillende levensfases van de hond.
 8. Vanaf 2018 al, zou een cursus verplicht zijn (privé of groepscursus), maar Minister Schouten streeft ernaar om de leerdoelen van de cursus tegen eind 2018 vast te stellen. Verduidelijking: Deze plicht is niet ras-afhankelijk, en zal worden opgelegd op basis van individuele hond-eigenaar combinaties (zie Dogzine)
 9. Er worden ook leerpakketten ontwikkeld, en experts worden geraadpleegd, om de betrokken (dieren)politie en gemeente ambtenaren basale kennis te geven over hondengedrag en risicoevaluaties.

Samenvatting

Korter gezegd, er wordt gestreven om:

1. Een eventuele nieuwe wetgeving over hoogrisico honden wetenschappelijk te onderbouwen.
2. De kennis van niet alleen de betrokken politie agenten en gemeente ambtenaren, maar ook de eigenaren, te verfijnen.
3. Er wordt niet alleen reactief, maar ook preventief gewerkt (b.v. preventieve gedragstesten).
4. De vraag of legislatie op een raslijst te baseren wettelijk houdbaar is blijft kern, en wordt onderzocht.

Nog korter gezegd: niks is vastgesteld!