Privacyverklaring

Hieronder vind je onze privacyverklaring. Je kan onze privacy verklaring ook in pdf formaat lezen en downloaden.

OhMyDog! Hondenkenniscentrum, gevestigd aan Daal en Bergselaan 5, 2565 AB Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CREDIT

Dit document werd geïnspireerd door een Contractology template, beschikbaar op https://www.contractology.com.

CONTACTGEGEVENS

https://www.ohmydogschool.com; Daal en Bergselaan 5, 2565 AB Den Haag (alleen training locatie op groepscursus avonden); info@ohmydogschool.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

OhMyDog! Hondenschool verwerkt je persoonsgegevens zodat je van onze services gebruik kan maken.

We gebruiken deze gegeven om je gebruik van onze diensten te faciliteren:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Het afhandelen van je aanvraag
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om diensten bij je af te leveren

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, en die van eventuele medecursisten
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • In Case of Emergency Telefoonnummer, en naam van ICE contact
 • E-mailadres
 • Signalering van je hond (b.v. ras, geboortedatum, evt. bijzonderheden)
 • Aangevraagde en deelgenomen cursussen, en redenen voor deelname

MINDERJARIGE WEBSITE BEZOEKERS

We rekenen erop dat het aanvraagformulier en contactformulier ingevuld worden door websitebezoekers die 16 jaar is of ouder zijn, tenzij ze toestemming van ouders of voogd hebben.

Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ohmydogschool.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

GEVOELIGE GEGEVENS

Om rekening te kunnen houden met eventuele specifieke behoeftes van onze cursisten, vragen we ernaar in ons aanvraagformulier.

Ook stellen we vragen over eventuele problemen die je met je hond ervaart, en over je gezinsomstandigheden als deze relevant voor het probleem zouden kunnen zijn.

Deze informatie wordt strikt confidentieel behandeld en alleen aan teamleden verstrekt die het nodig hebben om dit doel te bereiken.

COOKIES

Wanneer je een website bezoekt, wordt een klein tekstbestand, een ‘cookie’, op je computer opgeslagen.

OhMyDog! gebruikt uitsluitend Functionele en Analytische cookies.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om een optimale ervaring te hebben bij het bezoeken van onze website. Ze onthouden bijvoorbeeld je voorkeuren en houden eventueel eerder bezoek aan de website bij.

Analytische cookies

Met analytische cookies kunnen we bijv. het aantal bezoeken, vanuit welke locatie en via welke browser bijhouden. Er wordt geen persoonlijke informatie hiermee verzameld

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

OhMyDog! Hondenschool verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is en om je aanvraag van onze services te verwerken
 • Om je te waarschuwen over een verandering in de planning van de lessen (b.v. geannuleerde lessen of veranderde startdatum, via een WhatsApp groep)
 • Om je op de hoogte te brengen van de startdatum van een voor je relevante vervolgcursus of seminar.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

OhMyDog! Hondenschool neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OhMyDog! Hondenschool) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

OhMyDog! Hondenschool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Naam en contact details > twee jaar sinds de laatste interactie > Voor het geval er een relevante cursus aan bod komt (b.v. door rasgerelateerde wettelijke ontwikkelingen)

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

OhMyDog! Hondenschool verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval van een doorverwijzing vragen we eerst je expliciete toestemming alvorens we de relevante informatie met de partij in kwestie delen.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht (b.v. management consultants, accountants), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OhMyDog! Hondenschool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

je identiteit wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De enige uitzonderingen waarbij ik informatie over je situatie zonder toestemming zal doorgeven aan instanties zijn in geval van zware mishandeling, verwaarlozing of gevaarlijke situaties.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

OhMyDog! Hondenschool gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OhMyDog! Hondenschool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.
Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ohmydogschool.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij jeeen kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

OhMyDog! Hondenschool wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

OhMyDog! Hondenschool neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ohmydogschool.com