OhMyDog!

Privacyverklaring

Hieronder vindt u onze privacyverklaring. U kunt onze privacy verklaring ook in pdf formaat lezen en downloaden.

OhMyDog! Hondenschool en Kenniscentrum, gevestigd aan Wijndaelerweg 12, 2554BZ Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CREDIT

Dit document werd geïnspireerd door een Contractology template, beschikbaar op https://www.contractology.com.

CONTACTGEGEVENS

https://www.ohmydogschool.com; Wijndaelerweg 12, 2554BZ Den Haag; info@ohmydogschool.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

OhMyDog! Hondenschool verwerkt uw persoonsgegevens zodat u van onze services gebruik kan maken.

We gebruiken deze gegeven om uw gebruik van onze diensten te faciliteren:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het afhandelen van uw aanvraag
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om diensten bij u af te leveren

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, en die van eventuele medecursisten
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • In Case of Emergency Telefoonnummer, en naam van ICE contact
 • E-mailadres
 • Signalering van uw hond (b.v. ras, geboortedatum, evt. bijzonderheden)
 • Aangevraagde en deelgenomen cursussen, en redenen voor deelname

MINDERJARIGE WEBSITE BEZOEKERS

We rekenen erop dat het aanvraagformulier en contactformulier ingevuld worden door websitebezoekers die 16 jaar is of ouder zijn, tenzij ze toestemming van ouders of voogd hebben.

Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de internet activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ohmydogschool.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

GEVOELIGE GEGEVENS

Om rekening te kunnen houden met eventuele specifieke behoeftes van onze cursisten, vragen we ernaar in ons aanvraagformulier.

Ook stellen we vragen over eventuele problemen die u met uw hond ervaart, en over uw gezinsomstandigheden als deze relevant voor het probleem zouden kunnen zijn.

Deze informatie wordt strikt confidentiëel behandeld en alleen aan teamsleden verstrekt die het nodig hebben om dit doel te bereiken.

COOKIES

Wanneer u een website bezoekt, wordt een kleine tekstbestand, een ‘cookie’, op uw computer opgeslagen.

OhMyDog! gebruikt uitsluitend Functionele en Analytische cookies.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om een optimale ervaring te hebben bij het bezoeken van onze website. Ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren en houden eventueel eerder bezoek aan de website bij.

Analytische cookies

Met analytische cookies kunnen we bijv. het aantal bezoeken, vanuit welke locatie en via welke browser bijhouden. Er wordt geen persoonlijke informatie hiermee verzameld

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

 • OhMyDog! Hondenschool verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is en om uw aanvraag van onze services te verwerken
  Om u te waarschuwen over een verandering in de planning van de lessen (b.v. geannuleerde lessen of veranderde startdatum)
  Om u op de hoogte te brengen van de startdatum van een voor u relevante vervolgcursus of seminar.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

OhMyDog! Hondenschool neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OhMyDog! Hondenschool) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

OhMyDog! Hondenschool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Naam en contact details > twee jaar sinds de laatste interactie > Voor het geval er een relevante cursus aan bod komt (b.v. door rasgerelateerde wettelijke ontwikkelingen)

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

OhMyDog! Hondenschool verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval van een doorverwijzing vragen we eerst uw expliciete toestemming alvorens we de relevante informatie met de partij in kwestie delen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (b.v. management consultants, accountants), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OhMyDog! Hondenschool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw identiteit wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De enige uitzonderingen waarbij ik informatie over uw situatie zonder toestemming zal doorgeven aan instanties zijn in geval van zware mishandeling, verwaarlozing of gevaarlijke situaties.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

OhMyDog! Hondenschool gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OhMyDog! Hondenschool en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ohmydogschool.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
OhMyDog! Hondenschool wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

OhMyDog! Hondenschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ohmydogschool.com