OhMyDog! voorwaarden

Voor deelname aan een cursus van OhMyDog! Hondenschool in Den Haag, geldt een aantal voorwaarden. Deze kan je hieronder lezen. Als je je inschrijft voor een cursus, ga je akkoord met deze voorwaarden.

 • Een cursist komt in aanmerking voor een cursus wanneer de hond gezond is en ingeënt volgens de reguliere inentingen. Bij aanvang van de cursus vraagt hondenschool OhMyDog! naar het hondenpaspoort, dat aantoont dat de hond up-to-date is met vaccinaties.
 • Hondenschool OhMyDog! kan een cursist en hond uitsluiten van voortzetting van een cursus wanneer zij een risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van de andere deelnemers, of hinder opleveren voor een goede uitvoering van de cursus. In dat geval vindt er geen restitutie van cursusgeld plaats. Eventueel kan OhMyDog! een individueel trainingsprogramma aanbieden, als alternatief voor de groepscursus, kosten hiervoor zijn volledig voor de cursist.
 • De cursist dient minimaal zestien jaar te zijn of te worden vergezeld door een ouder/verzorger.
 • Loopse teven worden uitgesloten van de lessen, de cursist kan tijdens de loopsheid van de hond de lessen bijwonen zonder hond.
 • Tijdens de lessen wordt geen gebruik gemaakt van corrigerende halsbanden zoals slipkettingen, prikbanden e.d. of corrigerende tuigjes of materialen van dien aard die het welzijn van de hond aantasten. Het geven van grove verbale correcties en/of fysieke handelingen zoals rukken aan de riem zijn eveneens niet toegestaan.
 • Als cursist wordt van je verwacht je hond en de honden van medecursisten met respect te behandelen. Gedrag dat getuigt van een respectloze omgang kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de cursus. In dat geval vindt er geen restitutie van cursusgeld plaats.
 • De cursist dient het verschuldigde cursusgeld contant of per bank te voldoen vóór de tweede lesdag. In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool OhMyDog! zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
 • Hondenschool OhMyDog! bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus. Eventueel kan OhMyDog! een individueel trainingsprogramma aanbieden, als alternatief voor de groepscursus.
 • Door zeer slecht weer, feestdagen of omstandigheden kan hondenschool OhMyDog! lessen afgelasten. In dat geval word je tijdig op de hoogte gesteld. Lessen die door de OhMyDog! zijn afgelast worden automatisch verschoven.
 • Door de cursist afgelaste lessen komen automatisch te vervallen.
 • Hondenschool OhMyDog! is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan jezelf of je eigendommen of ongevallen met je hond.
 • Hondenschool OhMyDog! adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder een standaard WA-verzekering.