OhMyDog!

Hondengedragstherapie voorwaarden

Bedankt voor het informeren naar onze gedragstherapie of privélessen. Wilt u alstublieft even de tijd nemen om de algemene voorwaarden door te lezen?

Afspraken

Afzeggingen: Vooraf betaalde ongebruikte sessies worden niet gerestitueerd. Afzeggingen hebben een enorme impact, omdat we een klein bedrijfje runnen. Als u minder dan drie werkdagen vóór de afspraak afzegt, zijn wij genoodzaakt deze toch in rekening te brengen. Er mag maximaal één afspraak per lesblok van vier sessies verzet worden.

Tussentijds stoppen: U kunt op elk moment stoppen met het trainingsprogramma, maar dit betekent niet dat u recht heeft op terugbetaling van vooraf betaalde afspraken.

Verouderde vooraf betaalde sessies: Ik verzoek u vriendelijk om de data van uw vooraf betaalde sessies binnen dertig dagen na betaling te bevestigen – tenzij we een vertraging hierover samen hebben afgesproken. Na dertig dagen van de betalingsdatum, vervallen verouderde vooraf betaalde sessies zonder dat u recht heeft op compensatie (niet in tijd en ook niet financieel).

Te laat komen: Indien u later arriveert dan de afgesproken tijd, kunnen we niet garanderen dat we de sessie zullen verlengen. Als we vertraging zelf hebben veroorzaakt, zorgen we uiteraard voor compensatie (in tijd of financieel gezien).

Handleidingen

Sommige handleidingen kunnen Engelstalig aangeleverd worden, mits u hier geen bezwaar tegen heeft. Laat ons vroegtijdig weten als dit een probleem is.

Garantie

Geen garantie kan gegeven worden: Omdat honden levende wezens zijn en hun gedrag onderhevig is aan veel verschillende invloeden, zal geen enkele zichzelf respecterende gedragstherapeut garanties geven op specifieke resultaten. Ik garandeer wel een uitgebreide analyse van de situatie, een reële prognose en een behandelingsplan die zowel de kwaliteit van leven van u en uw hond zult verbeteren, die de risico’s zoveel mogelijk verminderen en die nooit dwang gebruiken.

Aansprakelijkheid: Onze behandelplannen zijn diervriendelijk en erop gericht om de kans op gevaarlijke situaties te minimaliseren. Eventuele risico’s die we voorzien zullen we aan u voorleggen, zodat we altijd trainen met uw uitdrukkelijke toestemming. Mocht uw hond schade aanrichten aan zichzelf, anderen of bezittingen van anderen, (ongeacht of het in onze aan- of afwezigheid was) terwijl ons behandelingsplan uitgevoerd werd, dan blijft u de verantwoordelijke voor het gedrag van uw hond. We stellen onszelf niet aansprakelijk voor het gedrag van uw hond.

Gegevensbescherming

Copyright: Ik heb jaren tijd, moeite, onderzoek en studies geïnvesteerd in het opstellen van trainingsprotocollen, rapporten en vragenlijsten. Deze documenten horen tot mijn intellectuele eigendom. Daarom wil ik u graag vragen om deze niet te verspreiden aan derden zonder mijn toestemming.

Privacy: Uw identiteit wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De enige uitzonderingen waarbij ik informatie over uw situatie zonder toestemming zal doorgeven aan instanties zijn in geval van zware mishandeling, verwaarlozing of gevaarlijke situaties.

In alle andere gevallen zullen we voor uw toestemming vragen voordat we informatie waardoor u makkelijk herkent zou kunnen worden doorgeven. Dit zou het geval kunnen zijn als we, bv. met een dierenarts of gedragsdierenarts samenwerken.

Als we tijdens een van onze seminars, of in de sociale media, iets over uw casus delen, zorgen we ervoor dat we geen informatie delen waarmee u makkelijk herkenbaar bent, tenzij u hier expliciete toestemming voor hebt gegeven.

U kunt onze volledige privacyverklaring hier vinden.


Om akkoord te gaan met de gedragstherapie voorwaarden, graag een mail naar info@ohmydogschool.com sturen met een bevestiging dat u de voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat.


Nu het saaie administratieve gedeelte klaar is, laten we gaan trainen!