OhMyDog!

Huisregels en voorwaarden

Een fijne cursus draait niet alleen om een goede sfeer, ervaren trainers en enthousiaste cursisten, maar ook op goede afspraken. Daarom vragen wij u om even de tijd te nemen om onze Huisregels en Algemene Voorwaarden door te lezen. (Vetgedrukte tekst benadrukt clausules die vaak over het hoofd gezien worden)

Huisregels

Om er zeker van te zijn dat de lessen soepel en veilig verlopen, vragen wij van u graag het volgende

Veiligheid en gezondheid

 1. Als uw hond een besmettelijke ziekte of gezondheidsbijzonderheid heeft (bijv. diarree, medicatie, orthopedisch probleem, etc.) stelt ons u a.u.b. hiervan op de hoogte. Wij zullen u dan inlichten of het verstandig is de les bij te wonen. Dit om de veiligheid van uw hond en die van anderen te bewaken. Bij twijfel mag u de les altijd zonder hond bijwonen.
 2. Uw hond dient adequaat beschermd te zijn tegen wormen, teken en vlooien.
 3. Het is uitsluitend toegestaan om uw hond op het veld los te laten bij expliciete toestemming van de instructeur.
 4. Het is niet toegestaan om met de hond het gebouw te betreden, om te zorgen dat de kinderen die het gebouw gebruiken niet in aanraking komen met allergenen. Bij theorieavonden laat u de hond thuis, anders zijn we verplicht om u naar huis te sturen, wat wij absoluut willen voorkomen. We zullen u op tijd op de hoogte houden van de relevante data.
 5. Laat uw hond niet op het veld poepen of plassen (laat uw hond goed uit vóór aanvang van de les). Laat uw hond toch onverhoopt een boodschap achter, zorg er AUB voor dat u poepzakjes bij u heeft.
 6. Roken en eten zijn niet toegestaan op het veld. Veel van onze studenten zijn (heel snelle) Labradors!

Planning en organisatie

 1. Alle lessen vinden buiten plaats en de lessen gaan door bij alle weersomstandigheden, behalve noodweer. Mocht de les niet doorgaan, dan stellen we u telefonisch op de hoogte op dezelfde dag. Als u niet van ons heeft gehoord, zelfs als het regenachtig is of er veel wind staat, gaat de les door.
 2. Kom a.u.b. iets vóór aanvang van de les aan. Laat komen leidt de andere studenten af, verstoort de les en is onrustig voor de honden.
 3. Indien u aankomt terwijl het hek nog dicht is, kunt u gerust de hond op het parkeersterrein even laten snuffelen. Het hek wordt pas geopend als het personeel klaar is met les voorbereidingen, dit om de veiligheid van uw hond te waarborgen. Ook hier geldt de 2 meter afstand tussen honden regel (zie Dierenwelzijn).
 4. Gebruik uw mobiele telefoon tijdens de les niet.

Dierenwelzijn en omgaan met medecursisten en personeelsleden

 1. Vermijd grove verbale correcties en/of fysieke handelingen (b.v. rukken aan de riem). Mocht u gefrustreerd raken, dan kan een van onze Gedragscoaches u verder helpen.
 2. Houd minimaal 2 meter afstand tussen de honden onderling. Sommige honden kunnen er niet goed tegen als andere honden in hun persoonlijke ruimte komen. Dit geldt ook bij de toegang/uitgang/ingang.
 3. Aversieve trainingshulpmiddelen zoals slipkettingen, prikhalsbanden en andere middelen die de hond pijn of discomfort doen zijn op het veld niet toegestaan.
 4. Als cursist wordt van u verwacht medecursisten, hun honden en personeelsleden met tact en op een beleefde manier te behandelen. We zullen geen vorm van intimiderend of onbeleefd gedrag tolereren, zelfs als het ‘alleen’ verbaal is. Kom a.u.b. ook niet zonder toestemming aan de hond van een medecursist, zelfs als het goedbedoeld is. Herhalend gedrag dat andere cursisten of honden stoort kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de cursus.

Met deze regels kunnen we ervoor zorgen dat alle honden en eigenaren zich veilig en op hun gemak op ons veld voelen.

Voorwaarden

Voor inschrijving aan een cursus van OhMyDog! gaat u akkoord met deze voorwaarden:

Hygiëne, gezondheid en veiligheid

 1. Alleen gevaccineerde honden mogen onze lessen bijwonen. Vóór aanvang van de cursus dient u een foto van de laatste pagina van het vaccinatieboekje van uw hond te mailen, dat aantoont dat de hond up-to-date is met standaard vaccinaties. Bij voorkeur heeft de hond ook een bewijs van de kennelhoestinenting (dit hoort niet bij de standaard vaccinaties). Voor details over onze vaccinatieregel kunt u vragen 1 en 2 van onze FAQ raadplegen.
 2. Als u zich ruim van tevoren inschrijft (en dus nog geen inenting bewijs bezit) én als u de andere twee Registratie stappen heeft genomen, kan de Registratie zonder inentingsbewijs doorgaan. Mochten we kort vóór de les nog geen vaccinatie bewijs hebben ontvangen, dan sturen we u een herinneringsmail.
 3. Als uw pup nog te jong is om al zijn/haar inentingen te hebben gehad, stuur dan graag toch zijn/haar vaccinatieboekje in. We letten erop dat de honden op schema zitten. Dit kan voor de jongere honden betekenen dat ze nog niet volledig ingeënt zijn. Dit vormt geen belemmering voor uw Registratie.

Financiën en Inschrijving

 1. Een plek wordt pas gereserveerd zodra uw registratie afgerond is (1. inentingsbewijs, 2. bevestiging van voorwaardes, 3. betaling). Na inschrijving (invullen van het inschrijfformulier) mailen we een welkomstbrief met de nodige details over deze drie registratie stappen. Zorg ervoor dat u uw registratie snel afrondt om te voorkomen dat iemand anders de eerst volgende plek vóór u claimt.
 2. Vanaf het moment dat we bevestigen dat we een plek voor u vrijhouden, verbindt u zich voor de cursus. Het cursusgeld wordt dan niet meer gerestitueerd. Om de kwaliteit van de lessen te waarborgen houden we de groepen klein, waarbij onbetaalde annulering tot de mogelijke annulatie van de cursus en de teleurstelling van medecursisten leiden.
 3. Na registratie geven eventuele problemen met vooraf bekende elementen (b.v. exacte verplichte inentingen, cursus tijdstip/locatie/data en vakantie dagen van de school) geen recht op de restitutie van het cursusgeld.

Gemiste lessen

 1. Door de cursist gecancelde lessen geven geen recht op restitutie, of het inhalen van de lessen, ongeacht het aantal gemiste lessen. Bij inschrijving verbindt u zich tot de volledige cursus. De beredenering hierachter is: a. We willen de wachttijden kort houden. b. We volgen een repetitief curriculum dus bij inhalen zou u een herhaalde les krijgen.
 2. Ten behoeve van goede lesvoorbereiding en vlotte instroming van de cursus horen cursisten zich bij afwezigheid tijdig af te melden. Dit doet u per mail, minimaal 2 uur van te voren. Meldt u zich a.u.b. dus niet bij personeelsleden op het veld mondeling af. Indien u herhaaldelijk (meer dan 2 lessen) verzuimt tijdig af te melden zijn wij genoodzaakt uw plaats in de cursus op te geven.
 3. We mailen geen vorm van samenvatting, pointers of huiswerk voor gemiste lessen. We zijn een klein bedrijfje en hebben hier het personeel niet voor. Eerlijk is eerlijk: zou u dit van een balletinstructeur of universiteit docent eisen?
 4. Bij bepaalde omstandigheden (zoals noodweer of gesloten veld) kan OhMyDog! bepaalde lessen cancelen. Dit komt zelden voor en. Indien dit wel voorkomt, wordt u uiteraard op de hoogte gesteld. Lessen die zijn gecanceld door OhMyDog! worden ingehaald. De oorspronkelijke einddatum kan met 1 à 2 weken uitgesteld worden. Hou hier rekening mee: plan evt. vakantie of andere reizen ruim na de cursus in. Hierdoor gemiste lessen geven geen recht op compensatie.

Uitsluiting

OhMyDog! behoudt zich het recht om te besluiten dat een cursist niet in aanmerking komt voor deelname indien deze niet voldoet aan expliciet en impliciete voorwaarden.

 1. Een zulke voorwaarde is dat de begeleider minimaal 16 jaar is. De cursist dient dan begeleidt te worden door een meerderjarige.
 2. Bij inschrijving bent u verplicht het inschrijfformulier naar waarheid in te vullen omtrent bekende probleemgedragingen. Hierbij ligt de focus op gedrag die de les en/of veiligheid kunnen verstoren. U kunt dan denken aan (o.a.) 1. Overmatige opwinding/blaffen; 2. Agressie, inclusief grommen, staren en uitvallen, naar mensen of honden; 3. Angst voor mensen, honden of onbekende plekken. Het tijdig vermelden helpt ons het juiste traject (groepstraining, privétraining of gedragstherapie, of een combinatie daarvan) te adviseren. Indien u dit verzuimt tijdig te vermelden (tijdens uw registratie), kunnen we genoodzaakt zijn om uw hond uit te sluitenzonder restitutie van het cursusgeld.
 3. Voor het administratieve spelletje zijn de woorden ‘blije hond’

Aansprakelijkheid

 1. OhMyDog! is niet aansprakelijk voor enigerlei of op welke manier dan ook door u hond veroorzaakte schade aan uw of andermans eigendom, hond of persoon. Dit geldt op weg naar, tijdens en op weg terug van de les, en op enig ander moment. OhMyDog! adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten (vaak valt (maar) één hond onder een standaard WA-verzekering).

Nu het officiële gedeelte is afgesloten, laten we gezellig samen gaan trainen en vooral veel plezier hebben met onze honden!