OhMyDog!

The little pug that barked…

Posted on

[in English below]

En nog een review. Deze keer over gedragstherapie.

Ik ben bijzonder blij met Melanie de woorden, omdat wij (Melanie en ik) hebben heel hard aan deze casus gewerkt. Dit was zeker geen quick fix.

Gryneth had de gewoonte genomen om in veel situaties te blaffen: als ze het even niet meer wist, als ze even opgewonden was, als ze zich verveelde, als ze aandacht wou, als ze eten wou, als ze zich bedreigd voelde, en als het even niet ging.

Gryneth werd door Melanie gered uit een niet zo gunstige situatie waardoor Gryneth niet zo goed heeft leren omgaan met frustratie en met stadsprikkels.

Gryneth heeft ook meerdere gezondheidsproblemen, waardoor ze zich constant oncomfortabel voelt (bijv. jeuken, niet goed zien, niet goed horen, etc.)

Gryneth had dus meerdere redenen om te blaffen, en ieder moest behandeld worden. Andere reden -> andere behandeling.

Alles ging veel beter, maar ze ontwikkelde laatst een nieuwe gewoonte sinds Melanie een baby kreeg: Gryneth voelde zich verplicht om de babywagen te beschermen tegen passanten.

Voor dit laatste probleem, hebben we ‘gewoon’ een passant gelijk laten staan voor een commando: hop in de babywagen, in het bagage deel onderaan, om daar talloze beloningen te scoren mits je erin blijft).

Dit hebben we geleidelijk moeten aanleren, maar wat ben ik trots op haar en Melanie!!! Het heeft Melanie veel werk gekost, maar ze heeft het behaald!

Meer info over gedragstherapie hier.


And we get another review! This time, about behaviour therapy. 

I am particularly proud of Melanie’s words, because it we ((Melanie and I) have worked hard on this case. This was absolutely no quick fix.

Gryneth had gotten into the habit of barking on many situations: when she was a little confused, when she was wound up, when she was bored, when she wanted attention, when she demanded food, when she felt threatened and when she was feeling under de weather.

Melanie had rescued Gryneth from a less-than-ideal situation in which Gryneth never got to learn to cope with frustration and the many stimuli of city life.

Gryneth also suffers from several health problems which means that she constantly feels a little uncomfortable (e.g. itching, not seeing well, not hearing well, etc.)

So Gryneth had many motivations for barking, and we had to treat each separately: each reason had its own behavioural intervention.

It was all going much better when she developed a new habit (since the birth of Melanie’s baby): now Gryneth took it upon herself to ‘protect’ the baby against passersby.

For this latest problem, we ‘simply’ taught her that a passerby meant a cue to jump into the undercarriage of the pram – and stay there – to score treats. 

We have had to teach this in several stages, and I am so proud of Melanie for all her hard work!!! It took a lot of effort and time, but they did it! 

More info about behaviour therapy here.

Tags: , , , , ,