OhMyDog!

Ledoux’ assertion that animals have no emotions. Don’t confuse fact and opinion

Posted on

[Nederlandse versie hieronder]

Joseph Ledoux (neuroscientist) has made the headlines of most popular newspapers recently, with the statement that animals have no emotions. This is a huge deal, and you shouldn’t keep spreading the one-liner without context.


Another example of science journalism getting it wrong, with a massive impact for animal welfare the world over.

1. Joseph Ledoux is a neuroscientist who is fighting for his – well- founded – theory that emotions are not feelings, neurologically speaking. Emotional circuitry involves higher order processing.

2. He argues – correctly – that this, along with any topic related to consciousness – is hard to scientifically scrutinize.

3. He concludes that the only reason animal emotions research is assuming non-human animals have emotions is based on behavioural proxies, and he finds that too much of a reach.

Other researchers and philosophers – the vast majority – claim these behavioural proxies just “follows first-principles”, which is considered sound logic.


To summarize: the majority of researchers on this topic do NOT follow Le Doux’ reasoning, and he bases this statement on reasoning, not experimental data.

Do not blindly share these cheap headlines without an intelligent explanation go with it, because you are then potentially legitimising animal abuse or neglect.


Want to summarize it even further? One famous scientist has a personal opinion. 

 [Nederlanse versie]

Joseph Ledoux (neurowetenschapper) heeft de krantenkoppen behaald met de uitspraak dat dieren geen emoties ervaren. Deze bewering kan veel impact hebben. Denk er dus goed over na voordat je het op de social media deelt, zeker als je dit zonder context wou doen.


Nog een voorbeeld van onverantwoord wetenschapsjournalisme, met nare gevolgen voor dierenwelzijn wereldwijd.

1. Joseph Ledoux vecht voor zijn – goed gefundeerde – theorie dat, op neurologisch gebied, emoties niet gelijk zijn aan gevoelens. Bij emoties spelen ‘high-order’ neurale processen ook een rol. Dat is niet het geval met gevoelens. 

2. Hij beweert – terecht – dat ‘high-order’ processen lastig zijn om te onderzoeken – net zoals alle vragen rondom bewustzijn.

3. Hij concludeert dat de enige basis die we hebben om te beweren dat (niet-mensenlijke) dieren emoties ervaren, ligt bij gedragsonderzoeken, en hij vindt gedragsindicators te ver gezocht om met enige zekerheid conclusies te kunnen trekken.

Het grotendeel van onderzoekers (vooral specialisten in dieren emoties) en filosofen beweren juist dat gedragsindicators wel geldige proxy’s zijn. Het volgt namelijk “first-principles” logica. 


Om het kort te houden: het grotendeel van onderzoekers leggen zich niet bij zijn uitsprake neer, en de uitspraak is gebaseerd op zijn eigen redenering – niet op experimentele data.

Deel het “nieuws” dus ajb niet zonder na de denken, en zeker zonder context te geven, omdat je hierdoor dierenmishandeling en verwaarlozing mogelijk legitimeert.


Wil je nog een kortere samenvatting? Eén beroemde wetenschapper heeft zijn persoonlijke mening geuit.  

Tags: , , , , , , , , ,